Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση θεωρήσεως αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο

Διεύθυνση: Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Τηλ.: (+387) 33560550
Fax: (+387) 33203512
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης:+387 62469078
Ε-mail: ##0


Ωράριο υποδοχής κοινού:
Καθημερινές 10:00-13:00


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση