Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Οι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση «θεώρησης Σένγκεν» (τουριστική θεώρηση). Δείτε εδώ τον κατάλογο των χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζεται ή δεν απαιτείται να διαθέτουν «θεώρηση Σένγκεν» για παραμονή έως 90 ημέρες στο χώρο Σένγκεν.


Κάθε αιτών θεώρηση πρέπει να υποβάλει την αίτησή του στο Προξενικό Γραφείο του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια ή στο Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μοναστήρι.

Στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Προξενικού Γραφείου Σκοπίων ανήκουν οι κάτωθι πενήντα έξι (56) Δήμοι :
     
Aerodrom, Aracinovo, Berovo, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Butel, Cair, Caska, Centar, Cesinovo-Oblesevo, Cucer-Sandevo, Delcevo, Gazi Baba, Gjorce Petrov, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovce, Karbinci, Karpos, Kisela Voda, Kocani, Konce, Kratovo, Kriva Palanka, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo, Makedonska Kamenica, Mavrovo, Novo Selo, Pehcevo, Petrovec, Probistip, Radovis, Rankovce, Saraj, Skopje, Stip, Suto Orizari, Sopiste, Staro Nagoricane, Strumitsa, Studenicani, Sveti Nikole, Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vinitsa, Vrapciste, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci.


Το Προξενικό Γραφείο του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια δέχεται κοινό για ζητήματα θεωρήσεων Δευτέρα έως Πέμπτη 09:30 – 15:30, κατόπιν προκαθορισμένης συνάντησης. Για διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε καθώς επίσης για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα +389 2 3219260, +389 2 3219290 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:30 ή αποστέλλοντάς μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ##0


Ιδιαίτερη προσοχή : Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής σας για θεώρηση.


Για τον καθορισμό συνάντησης και πληροφορίες για το κόστος αιτούμενης θεώρησης καλέστε από 09:00 έως 15:30 στα τηλέφωνα +389 2 3219260, +389 2 3219290.


Η διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια είναι Borka Taleski 6, 1000 Skopje.


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση