Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Κάθε αιτών θεώρηση μπορεί να υποβάλει την αίτησή του κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V) στο Προξενικό Γραφείο της Ελλάδος στο Τελ Αβίβ, Daniel Frisch 3, 64731, 16ος όροφος.

Τηλ. Επικοινωνίας: 00972(0)3-6094891, 00972(0)3-6953060  (10:00 – 14:00)
E-mail: ##0
Web page: www.mfa.gr/telaviv
Ωράριο υποδοχής κοινού: (10:00 – 14:00)

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, ο αιτών παρακαλείται να στέλνει το αίτημά του για τον καθορισμό της συναντήσεως (R/V) μέσω e-mail στην ηλεκτρονική Δ/νση ##0 σημειώνοντας τα ακόλουθα: τύπος διαβατηρίου, αριθμός διαβατηρίου, εθνικότητα, ημερομηνίες ταξιδίου, σκοπός ταξιδίου, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική Δ/νση επικοινωνίας.


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση