Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Mπορείτε να υποβάλετε την αίτηση θεωρήσεως, κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V) στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαρσοβία. Η Πρεσβεία βρίσκεται στην οδό Górnośląska 35. Αιτήσεις θεωρήσεων κατατίθενται Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, 10:00-13:00, κατόπιν συνεννόησης. Επικοινωνία με την Αρχή μας μπορεί να γίνει μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση