Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek english french

Προκηρύξεις Θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

Προκηρύξεις Θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ)Προκειμένου να αναρτώνται έγκαιρα οι προκηρύξεις, παρακαλούμε όπως αποστέλλονται ηλεκτρονικά

Για πληρέστερη ενημέρωση το Υπουργείο Εξωτερικών παραθέτει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες των οικείων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.