Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
greek russian
Γενικό Προξενείο Μόσχας

Βιογραφικό

Γενικη Προξενος

Ελένη Βακάλη, Πληρεξούσια Υπουργός Β'

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 11 Νοεμβρίου 1965

Σπουδές:
- Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Διεθνείς Σχέσεις, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Νομική Σχολή
- Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα

Διπλωματική Καριέρα:
- 1992-1995: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Διεύθυνση Ελληνοτουρκικών Σχέσεων
- 1995-1997: Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα
- 1997-2001: Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες
- 2001-2002: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Διεύθυνση Κοινή Εξωτερικής Πολιτικής & Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- 2002-2005: Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια, Αναπληρώτρια Επικεφαλής
- 2005-2009: Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη, Διευθύντρια
- 2009-2014: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο
- 2014-Μάιος 2016: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Διεύθυνση Αραβικών Χωρών & Μέσης Ανατολής
- Μάιος 2016-Σεπτέμβριος 2016: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσής & Schengen

Γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά