Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
greek russian
Γενικό Προξενείο Μόσχας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας

Βιογραφικό

Γενικη Προξενος

Ελένη Βακάλη, Πληρεξούσια Υπουργός Β'

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 11 Νοεμβρίου 1965

Σπουδές:
- Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Διεθνείς Σχέσεις, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Νομική Σχολή
- Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα

Διπλωματική Καριέρα:
- 1992-1995: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Διεύθυνση Ελληνοτουρκικών Σχέσεων
- 1995-1997: Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα
- 1997-2001: Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες
- 2001-2002: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Διεύθυνση Κοινή Εξωτερικής Πολιτικής & Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- 2002-2005: Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια, Αναπληρώτρια Επικεφαλής
- 2005-2009: Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη, Διευθύντρια
- 2009-2014: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο
- 20014-Μάιος 2016: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Διεύθυνση Αραβικών Χωρών & Μέσης Ανατολής
- Μάιος 2016-Σεπτέμβριος 2016: Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσής & Schengen

Γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0