Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
greek russian
Γενικό Προξενείο Μόσχας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ποινή που επιβάλλεται σε Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στη Ρωσία με άδεια παραμονής, σε περίπτωση παράβασης νόμου ή διοικητικού κανονισμού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα υπενθυμίζει ότι συνεργάζεται μόνον με τα Κέντρα Θεωρήσεων, που λειτουργούν επίσημα υπό την VFS Global. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε να μη προσφεύγουν στις υπηρεσίες οιωνδήποτε άλλων γραφείων, που παρουσιάζονται ως κέντρα θεωρήσεων και ισχυρίζονται ψευδώς ότι συνεργάζονται με το Γενικό Προξενείο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά επίσημα κέντρα θεωρήσεων και διαπιστευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες α) του Γενικού Προξενείου www.mfa.gr/russia και β) του εξωτερικού παρόχου, greecevac-ru.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης κλητήρα στην Ελληνική Πρεσβεία Μόσχας Σ.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προκήρυξης πρόσληψης ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας Μόσχας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι  Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι διαμένουν στην Ρωσία με άδεια παραμονής, ενημερώνονται για τα εξής:

Βάσει των νόμων 207 και 224/23.07.2013 της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε περίπτωση δύο παραβάσεων νόμου ή διοικητικού κανονισμού, ο παραβάτης καταγράφεται σε ειδικό κατάλογο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (FMS).

Με την καταγραφή αυτή επιβάλλεται απαγόρευση εξόδου από την χώρα και ο ενδιαφερόμενος δικάζεται ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο επιβάλλει ποινή. Η ποινή αυτή δυνατόν να περιλαμβάνει απομάκρυνση του καταδικασθέντος από την χώρα και τον υποχρεωτικό επαναπατρισμό του.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο καταδικασθείς ευρίσκεται ήδη στο εξωτερικό, του απαγορεύεται η επιστροφή στην Ρωσία. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει τότε να επικοινωνήσει – από το εξωτερικό με τις Αρχές Μετανάστευσης, μέσω της ιστοσελίδας http://fms.gov.ru όπου θα υποβάλλει αίτημα εισόδου στην Ρωσία και θα εκθέσει τους λόγους για τους οποίους είναι ανάγκη να επιστρέψει.

Οι ρωσικές Αρχές εξετάζουν το αίτημα. Ο χρόνος ο οποίος απαιτείται είναι τουλάχιστον ένας μήνας, αναλόγως της περίπτωσης. Η απάντηση των ρωσικών Αρχών η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, δυνατόν να επιτρέψει ή να απαγορεύσει την επανείσοδο στην χώρα για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ποικίλλει, αναλόγως της βαρύτητας της διαπραχθείσας παρέμβασης. Το διάστημα αυτό δυνατόν να είναι διάρκειας έως πέντε ετών.

Το κείμενο των προαναφερόμενων νόμων στην ρωσική, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα FMS.

FacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0