Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
greek russian
Γενικό Προξενείο Νοβοροσσίσκ

Βιογραφικό


Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Νοβοροσσίσκ. Το Προξενείο ιδρύθηκε το 1997  και η περιοχή αρμοδιότητάς του περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Ροστόβ να Ντονού, Κρασνοντάρ και Σταβρούπολης και τις Αυτόνομες Δημοκρατίες της  Αδιγέας, της Καμπαρντίνο-Βαλκαρίας, της Βόρειας Οσετίας-Αλανίας και της Καρατσάγιεβο-Τσερκεσίας, με συνολικό πληθυσμό 15 εκατομμύρια.

Στην περιοχή αρμοδιότητας του Προξενείου διαβιούν περίπου 100.000 ομογενείς, με τις μεγαλύτερες κοινότητες να ευρίσκονται στην Περιφέρεια  Σταβρούπολης, το Κρασνοντάρ, το Νοβοροσσίσκ, το Γκελεντζίκ, την Ανάπα και το Ροστόβ.

Το έτος 2013 το Προξενείο Νοβοροσσίσκ χορήγησε 56.173 θεωρήσεις εισόδου σε Ρώσους τουρίστες, σημειώνοντας αύξηση 65% περίπου σε σύγκριση με το 2012 και διενήργησε 443 προξενικές πράξεις. Η Προξενική Επιτροπή εξέτασε 90 αιτήσεις ομογενών για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας και απέστειλε τους φακέλους στις αρμόδιες περιφέρειες της Ελλάδας.

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διενέργεια των προξενικών πράξεων, τους αριθμούς τηλεφώνων για επικοινωνία με τα επιμέρους τμήματα καθώς και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γενικού Προξενείου Νοβοροσσίσκ.

Ο Γενικός Πρόξενος
Φραγκίσκος ΚωστελλένοςFacebookTwitterInstagramVK

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

VIS

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0