sreda, 14 april 2021
greek serbian
Početna arrow Vesti arrow Najnovije vesti o Ambasadi arrow Obaveštenje o stipendijama Ministarstva spoljnih poslova za osnovne i poslediplomske studije u Grčkoj

Obaveštenje o stipendijama Ministarstva spoljnih poslova za osnovne i poslediplomske studije u Grčkoj

27. 06. 2016.

Ambasada Grčke u Beogradu obaveštava zainteresovane da Uprava za obrazovanje i kulturna pitanja Ministarstva spoljnih poslova Republike Grčke, objavljuje za akademsku 2016 – 2017. godinu, stipendije za osnovne i poslediplomske studije na grčkim univerzitetima i višim tehnološkim ustanovama (višim školama).

MFA

Molimo zainteresovane da zahteve podnesu direktno u Ambasadu Grčke  u Beogradu do 25. jula 2016.
Naročito, naglašavaju se sledeći uslovi za podnošenje zahteva:
- Stipendije su namenjene stranim državljanima, grčkog porekla ili ne, koji trajno žive u inostranstvu.
- Kandidati treba da su navršili 18. godinu života pre 1. oktobra 2016.
- Kandidati za stipendije za poslediplomske studije treba da su već primljeni na određeni master ili program sprovođenja doktorske disertacije i da dostave potvrdu o tome.
- Kandidati za Katedru za strane jezike – Konsekutivno i simultano prevođenje Jonskog univerziteta moraju prijaviti da znaju bar dva strana jezika veoma dobro, između engleskog, francuskog i nemačkog.
- Kandidati za studije na Katedrama za filologiju koji nisu pohađali klasični grčki jezik treba da znaju da će biti veoma teško da prate predavanja.
- Kandidati koji poseduju potvrdu o nivou znanja grčkog jezika, treba da je prilože.

Dokumenti:

1. Zahtev sa najmanje tri izbora.
2. Biografija
3. Svedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju.
4. Uverenje o nivou znanja grčkog jezika (ako postoji).
5. Uverenje nadležnih vlasti zemlje kandidata o državljanstvu i poreklu kandidata i roditelja.
6. Uverenje nadležnih vlasti zemlje kandidata da njegovo zvanje pruža pravo upisa na grčki univerzitet (za osnovne studije).
7. Potvrda grčkog univerziteta ili više škole o primanju kandidata na poslediplomske studije ili doktorske studije.
8. Potvrda grčkog konzularnog odeljenja da je kandidat, kao i njegovi roditelji, živeo i boravio u inostranstvu (odnosno van Grčke) tokom najmanje pet (5) godina pre akademske godine kad je dobio status stipendiste, kao i da njegovi roditelji nisu zaposleni u državnom sektoru Republike Grčke, ni na neodređeno ni na određeno vreme. Naglašavamo da je u cilju izdavanja gore navedenog dokumenta zainteresovan u obavezi da priloži:
- Potvrdu o pohađanju nastave u prethodnoj obrazovnoj ustanovi (srednjeg ili visokog obrazovanja), koja će ujedno predstavljati i dokaz o mestu boravka tokom poslednjih najmanje pet (5) godina.
- Radnu knjižicu ili ugovor o zaposlenju, ili potvrdu o nezaposlenosti, za svakog od roditelja.
Napomena: Za više informacija molimo vas da se obratite Konzularnom odeljenju Ambasade Grčke u Beogradu (tel: +381 11 334 15 07 ili +381 11 322 65 23, radnim danima od 09:30 do 12:30)
9. Jedna (1) mala fotografija
10. Fotokopije strana pasoša (Konkretno, prve strane i strana koje imaju pečat)

Zahtevi kandidata neće biti prihvaćeni  ako nisu u potpunosti popunjeni i ako ih ne prati odgovarajuća dokumentacija.
Strani dokumenti treba da budu pravno overeni i prevedeni na grčki jezik. Fotokopije svih dokumenata treba da budu prevedene na grčki jezik.
Naglašava se da stipendije neće biti dodeljene:
α) Kandidatima koji su ranije dobili stipendiju grčke države
b) Zainteresovanima koji imaju ugovornu vezu sa grčkim državnim sektorom
c) Za studije teologije i lepih umetnosti

Stipendije pokrivaju sledeće:
-Troškove prvog doseljenja: 700 evra
-Mesečnu naknadu: 368 evra
-Besplatnu hranu
-Oslobađanje plaćanja školarine
-Besplatne knjige (takođe i za učenje grčkog)
-Besplatnu medicinsko - farmaceutsku negu u državnim zdravstvenim ustanovama.
Naglašava se da stipendija ne pokriva moguću školarinu za poslediplomske studije.


Obrasci zahteva
-Osnovne studije
-Poslediplomske studije

Ambasade Grčke u Beogradu na društvenim mrežama
Facebook
YouTubeRSSGoogle+

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Greek News Agenda

Greek and Foreign Exports in Greece

Vrh