Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek spanish

Επικυρώσεις

Επικύρωση υπογραφής

Μπορείτε να προσέλθετε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα εργάσιμη, χωρίς ραντεβού, για την επικύρωση της υπογραφή σας. Θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και να υπογράψετε. Συμβουλευτείτε την προξενική διατίμηση.

Ακριβή αντίγραφα

Μπορείτε να προσέλθετε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα εργάσιμη, χωρίς ραντεβού, για ακριβές αντίγραφο ελληνικών δημόσιων εγγράφων. Συμβουλευτείτε την προξενική διατίμηση.

Θεώρηση δημόσιων εγγράφων


Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι κράτη μέλη της Σύμβασης της Χάγης η οποία προβλέπει ότι τα δημόσια έγγραφα θεωρούνται με την επισημείωση της Χάγης. Η ειδική αυτή σφραγίδα τίθεται από εντεταλμένη προς τούτο αρχή και όχι από Προξενεία. Η Ισπανική Αρχή που εξέδωσε το έγγραφο που θέλετε να θεωρήσετε θα σας συμβουλέψει πού πρέπει να αποτανθείτε για την επισημείωση. Θεωρήσεις είναι εφικτές και από συμβολαιογράφους.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 17 Μάρτιος 2014

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0