Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
greek spanish
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Ληξιαρχικές Εγγραφές

Ληξιαρχικές Εγγραφές

Στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές (Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Αλικάντε) πραγματοποιούνται ληξιαρχικές εγγραφές γεγονότων που έλαβαν χώρα αποκλειστικά στην Ισπανία.

Οι συχνότερες εγγραφές είναι οι ακόλουθες :

Γάμοι Έλληνα στην Ισπανία
Εάν Έλληνας/ίδα συνήψε γάμο στην Ισπανία και επιθυμεί τη ληξιαρχική εγγραφή του στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Προξενική Αρχή τα ακόλουθα, καταρχήν ηλεκτρονικά και, την ημέρα του ραντεβού σε πρωτότυπο:
- την ισπανική ληξιαρχική πράξη γάμου
- το libro de familia
- ένα πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης του πολίτη από τον ελληνικό δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος. Το τελευταίο μπορεί να ζητηθεί από το Προξενείο εάν ο πολίτης δώσει το όνομά του, το όνομα του Δήμου και των γονέων του, και την ημερομηνία γέννησής του.
- Τις ταυτότητες/διαβατήρια του ζευγαριού

Γέννηση τέκνων Ελλήνων στην Ισπανία
Α. Εάν Έλληνας-ίδα απέκτησε τέκνο εντός γάμου στην Ισπανία, μπορεί να ζητήσει την εγγραφή της γέννησης στην Ελλάδα, μέσω του Προξενείου, υποβάλλοντας τα ακόλουθα, καταρχήν ηλεκτρονικά και, την ημέρα του ραντεβού σε πρωτότυπο:
- Την ισπανική ληξιαρχική πράξη γέννησης
- Το libro de familia
- ένα πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης του Έλληνα γονέα από τον ελληνικό δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος. Το τελευταίο μπορεί να ζητηθεί από το Προξενείο εάν ο πολίτης δώσει το όνομά του, το όνομα του Δήμου και των γονέων του, και την ημερομηνία γέννησής του.
- Τις ταυτότητες/διαβατήρια των γονέων

B. Εάν Ελληνίδα απέκτησε τέκνο εκτός γάμου στην Ισπανία, μπορεί να ζητήσει την εγγραφή της γέννησης στην Ελλάδα υποβάλλοντας στην αρμόδια Προξενική Αρχή τα ακόλουθα, καταρχήν ηλεκτρονικά και, την ημέρα του ραντεβού, σε πρωτότυπο:
- Την ισπανική ληξιαρχική πράξη γέννησης
-  Το libro de familia
-  ένα πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας από τον ελληνικό δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένη. Το τελευταίο μπορεί να ζητηθεί από το Προξενείο εάν η πολίτης δώσει το όνομά της, το όνομα του Δήμου και των γονέων της, και την ημερομηνία γέννησής της.
- Τις ταυτότητες/διαβατήρια των γονέων
Κατά την ληξιαρχική εγγραφή θα πρέπει να είναι παρών και ο πατέρας εφόσον και οι δύο γονείς επιθυμούν την αναγνώριση του τέκνου από εκείνον.

Γ. Εάν Έλληνας απέκτησε τέκνο εκτός γάμου στην Ισπανία, μπορεί να ζητήσει την εγγραφή της γέννησης στην Ελλάδα υποβάλλοντας στην αρμόδια Προξενική Αρχή τα ακόλουθα, καταρχήν ηλεκτρονικά και, την ημέρα του ραντεβού, σε πρωτότυπο:

- Την ισπανική ληξιαρχική πράξη γέννησης
- Το libro de familia
- ένα πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης του πατέρα από τον ελληνικό δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος. Το τελευταίο μπορεί να ζητηθεί από το Προξενείο εάν ο πολίτης δώσει το όνομά του, το όνομα του Δήμου και των γονέων του, και την ημερομηνία γέννησής του.
- Τις ταυτότητες/διαβατήρια των γονέων
- Πιστοποιητικό γέννησης της αλλοδαπής μητέρας με την επισημείωση της Χάγης
- Πιστοποιητικό αγαμίας της μητέρας για τη στιγμή του τοκετού με την επισημείωση της Χάγης
Κατά τη ληξιαρχική εγγραφή θα πρέπει να είναι παρόντες και οι δύο γονείς.

Συμβουλευτείτε την προξενική διατίμηση

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 17 Μάρτιος 2014

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0