Κυριακή, 16 Μαΐου 2021
greek spanish
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Θεωρήσεις Εισόδου

Θεωρήσεις Εισόδου

Το Προξενικό Γραφείο Μαδρίτης είναι η μόνη Προξενική Αρχή στην Ισπανία που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει θεωρήσεις

- Υπήκοος τρίτης χώρας (όχι χώρας Schengen) που εξαιρείται από την υποχρέωση θεώρησης μπορεί να επισκεφθεί την Ελλάδα για λιγότερο από 90 ημέρες χωρίς θεώρηση. (βλέπε κατάλογο εδώ)

- Υπήκοος τρίτης χώρας (όχι χώρας Schengen) που δεν εξαιρείται από την υποχρέωση θεώρησης (βλέπε κατάλογο εδώ)  μπορεί να επισκεφθεί την Ελλάδα για λιγότερο από 90 μέρες μόνο με θεώρηση Schengen, διαφορετικά πρέπει να διαθέτει:

1) ισχυρή ισπανική θεώρηση Schengen που αφορά όλες τις χώρες  Schengen ή
2) ισπανική άδεια διαμονής εν ισχύ.

Δεν εκδίδονται θεωρήσεις από το Προξενικό μας Γραφείο σε όσους υπηκόους τρίτων χωρών βρίσκονται παράνομα στην Ισπανία.

- Υπήκοος τρίτης χώρας (όχι χώρας Schengen) που επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα (διάστημα παραμονής πάνω από 90 ημέρες) χρειάζεται ελληνική εθνική θεώρηση.  Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε έλθετε εγκαίρως σε επαφή με το Προξενικό Γραφείο Μαδρίτης παρέχοντας τις εξής πληροφορίες :

1) τη προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής του αλλοδαπού στην Ελλάδα
2) την αιτία μετάβασης του αλλοδαπού
3) τη διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου του
4) τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται ο αλλοδαπός στην Ισπανία (πχ έχει ισπανική άδεια διαμονής;)

Ανάλογα με τις πληροφορίες που θα δοθούν στο Προξενικό Γραφείο, το τελευταίο θα ενημερώσει απευθείας τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί.