Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Θεωρήσεις Εισόδου arrow Εναρμονισμένο έντυπο αίτησης θεώρησης

Εναρμονισμένο έντυπο αίτησης θεώρησης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 11 του Κώδικα Θεωρήσεων σε περίπτωση αιτήματος για χορήγηση θεώρησης, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ατομικό έντυπο αίτησης, χρησιμοποιώντας το εναρμονισμένο έντυπο του Παραρτήματος Ι του Κώδικα και το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με επιπρόσθετα πεδία.

Εν προκειμένω, οι Αρχές μας διαθέτουν και αποδέχονται το έντυπο αίτησης εναλλακτικά:

1. Στην Ελληνική.

2. Σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

3. Στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής.

4. Στην Ελληνική ή σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με ενσωματωμένη μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που το έντυπο της αίτησης δεν είναι διαθέσιμο στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής (περιπτώσεις 3 και 4) θα πρέπει να διατίθεται στους αιτούντες η αντίστοιχη μετάφραση, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο της Επιτόπιας Συνεργασίας Σένγκεν.

Αίτηση θεώρησης (ελληνικά)

Αίτηση θεώρησης (αγγλικά)

Αίτηση θεώρησης (γαλλικά)

Αίτηση θεώρησης (ισπανικά)

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου 2015