Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
greek english
Ανακοίνωση Εν όψει των θερινών διακοπών, και ιδιαίτερα όσον αφορά την μετάβαση οδικώς προς την Ελλάδα, μέσω Κροατίας και Σερβίας, σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να διαθέτετε είτε αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες), είτε εν ισχύι διαβατήριο. Η διέλευση μέσω των ανωτέρω χωρών προς την Ελλάδα με παλαιού τύπου ταυτότητες και ληγμένα διαβατήρια δεν είναι δυνατή Ανακοίνωση Εν όψει των θερινών διακοπών, και ιδιαίτερα όσον αφορά την μετάβαση οδικώς προς την Ελλάδα, μέσω Κροατίας και Σερβίας, σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να διαθέτετε είτε αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες), είτε εν ισχύι διαβατήριο. Η διέλευση μέσω των ανωτέρω χωρών προς την Ελλάδα με παλαιού τύπου ταυτότητες και ληγμένα διαβατήρια δεν είναι δυνατή
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Θεωρήσεις Εισόδου arrow Εναρμονισμένο έντυπο αίτησης θεώρησης

Εναρμονισμένο έντυπο αίτησης θεώρησης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 11 του Κώδικα Θεωρήσεων σε περίπτωση αιτήματος για χορήγηση θεώρησης, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ατομικό έντυπο αίτησης, χρησιμοποιώντας το εναρμονισμένο έντυπο του Παραρτήματος Ι του Κώδικα και το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με επιπρόσθετα πεδία.

Εν προκειμένω, οι Αρχές μας διαθέτουν και αποδέχονται το έντυπο αίτησης εναλλακτικά:

1. Στην Ελληνική.

2. Σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

3. Στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής.

4. Στην Ελληνική ή σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με ενσωματωμένη μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που το έντυπο της αίτησης δεν είναι διαθέσιμο στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής (περιπτώσεις 3 και 4) θα πρέπει να διατίθεται στους αιτούντες η αντίστοιχη μετάφραση, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο της Επιτόπιας Συνεργασίας Σένγκεν.

Αίτηση θεώρησης (ελληνικά)

Αίτηση θεώρησης (αγγλικά)

Αίτηση θεώρησης (γαλλικά)

Αίτηση θεώρησης (ισπανικά)

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 02 Ιανουάριος 2015
Ακολουθήστε μας στο Twitter
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0