Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Δομή arrow Διπλωματική Ακαδημία arrow Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας

Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας

Η διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στην Διπλωματική Ακαδημία είναι εννεάμηνη.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια σπουδών στην Διπλωματική Ακαδημία. Δύναται επίσης, να ασκούνται σε διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του εξωτερικού, καθώς και να συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το πρόγραμμα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας αποτελείται από τρεις κύκλους. Τα διδασκόμενα μαθήματα ανά κύκλο είναι τα ακόλουθα:

Α ́ ΚΥΚΛΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

• Καταβολές και εξέλιξη της σύγχρονης διπλωματίας
• Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών
• Δημόσιο λογιστικό και σύστημα οικονομικής διαχείρισης του Υπουργείου    Εξωτερικών
• Παρουσίαση και ανάλυση μειζόνων εθνικών θεμάτων και κάλυψη των νομικών και άλλων πτυχών τους:
Ενδεικτικά:

1. Εθνικά ζητήματα, όπως:
− Σχέσεις με γειτονικές χώρες
− Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων
− Κυπριακό Ζήτημα
− Μειονοτικά θέματα
Νομικά ζητήματα διπλωματικής πρακτικής / νομικές
πτυχές των εθνικών ζητημάτων

2. Περιφερειακά ζητήματα, όπως:
− Δυτικά Βαλκάνια
− Μεσόγειος
− Μεσανατολικό (και Εγγύς Ανατολή)
− Εύξεινος Πόντος

3. Διεθνή ζητήματα, όπως:
− Δίκαιο θάλασσας
− Καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος
− Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων
− Τρομοκρατία−Καταπολέμηση Πειρατείας 
− Ανθρώπινα Δικαιώματα
− Διεθνείς Κυρώσεις
− Αφοπλισμός − Όπλα Μαζικής Καταστροφής
− Περιβάλλον − Κλιματική Αλλαγή
− Οικονομικές κρίσεις
− Θέματα και πρακτικές διπλωματικού και προξενικού δικαίου
− Προσφυγικό και μετανάστευση
− Διεθνής ασφάλεια: Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική

4. Κυριότεροι διεθνείς οργανισμοί και λειτουργία τους, όπως:
− Ευρωπαϊκή Ένωση
− Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και σύστημα αυτού
− Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου
− Συμβούλιο της Ευρώπης
− Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη
− Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
− Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας
− Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας
− Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
− Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
− Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
• Μέθοδοι άσκησης της διπλωματίας (Διμερής, Πολυμερής, Συμβατική, Σύνοδοι Κορυφής, Διαμεσολάβηση, Διαπραγμάτευση, Θεωρία και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης, Τεχνική Διαχείρισης Κρίσεων. Διπλωματική επίλυση Διενέξεων και Διαφορών)
• Συνεργασία και Συντονισμός με τους υπόλοιπους φορείς της δημόσιας διοίκησης
• Θέματα εθιμοτυπίας
• Διπλωματική αλληλογραφία − διπλωματική διατύπωση: γλώσσα και ορολογία.
• Προξενικά ζητήματα με έμφαση στην οικονομική διαχείριση και στο σύστημα Schengen
• Διαχείριση πληροφοριών
• Διαχείριση εγγράφων και η παράμετρος του Ιστορικού Αρχείου
• Πληροφορική − Μηχανοργάνωση − Τηλεπικοινωνίες:
Τεχνολογίες της Επικοινωνίας, της Πληροφορικής, και των Δικτύων, Ψηφιακά Συστήματα
• Πρακτικές πτυχές του διπλωματικού επαγγέλματος:
βασικές αρχές και προσεγγίσεις περί την οργάνωση και την διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, ηγεσία, ιεράρχηση, στοχοθεσία
• Επίσκεψη στο τέλος του Α' κύκλου σε Αρχή ΥΠΕΞ εκτός Κεντρικής Υπηρεσίας ή στη μεθόριο

Β ́ ΚΥΚΛΟΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

•  Δημόσια Διπλωματία: διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, επικοινωνία, εκδηλώσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασκήσεις προσομοιώσεως
•  Κοινωνία των πολιτών
• Πολιτιστική διπλωματία: οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων − προβολή και προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας και πολιτιστικών πτυχών, προώθηση Δημόσιας Εικόνας της Ελλάδας, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις Επισκέψεις σε πολιτιστικούς φορείς

Οικονομική διπλωματία με έμφαση σε:
− Προώθηση ελληνικών οικονομικών συμφερόντων.
− Διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό οικονομικό − εμπορικό περιβάλλον
− Οργάνωση και λειτουργία Γραφείων Ο. ΕΥ. και ηλεκτρονικές εφαρμογές
− Προσέλκυση επενδύσεων.
− Προβολή/προώθηση ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων
− Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί
− Διεθνή ενεργειακά θέματα
− Πρακτικές προώθησης διεθνών συνεργασιών, εξαγωγών επενδύσεων, κ.α.
− Προώθηση τουρισμού
− Επισκέψεις σε Επιμελητήρια, επιχειρηματικούς φορείς
• Αναπτυξιακή Συνεργασία
• Διπλωματία του περιβάλλοντος
• Ενεργειακή διπλωματία
• Αθλητική Διπλωματία − Ολυμπιακοί Αγώνες
• Κλιματική Διπλωματία
• Θρησκευτική διπλωματία
• Επίσκεψη στο τέλος του Β ́ Κύκλου σε Αρχή ΥΠΕΞ  εκτός Κεντρικής Υπηρεσίας.

Γ ́ ΚΥΚΛΟΣ
ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

•  Μέθοδοι και κανόνες άσκησης διοίκησης
•  Αρχές Διοικητικού Δικαίου και Διοικητικής Οργάνωσης
•  Πρακτικές διοίκησης Αρχών Εξωτερικού (Πρεσβείες, Προξενεία)
•  Πειθαρχική οργάνωση
• Επισκέψεις σε μείζονες Ελληνικούς Φορείς και Θεσμούς άσκησης Δημόσιας Διοίκησης και ενημέρωση για τρόπο λειτουργίας τους και συνεργασία τους με το Υπουργείο Εξωτερικών
• Επίσκεψη στο τέλος του Γ ́ Κύκλου σε Αρχή ΥΠΕΞ εκτός Κεντρικής Υπηρεσίας

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτείται η Πράξη με τίτλο «Αρχική Εκπαίδευση Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας-Σειρές ΚΒ΄ και ΚΓ΄».

ΕΣΠΑ

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018