Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
greek english french

Δραστηριότητες

Ως κυριότερες  δραστηριότητες της Διπλωματικής Ακαδημίας το τελευταίο διάστημα, αναφέρονται:

• Eκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Προξενικών θεμάτων για τους υπαλλήλους του Υπουργείου που τοποθετούνται στο εξωτερικό, όπως και σεμινάρια εκπαίδευσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας.

• Eκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υπό μετάθεση υπαλλήλους σε θέματα χορήγησης Εθνικών Θεωρήσεων και Θεωρήσεων Schengen και Πληροφοριακού συστήματος VIS.

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υπό μετάθεση Ακολούθους αμύνης, καθώς και για τους ναυτιλιακούς Ακολούθους.

• Διοργάνωση διαλέξεων στελεχών  του Υπουργείου Εξωτερικών για ενημέρωση των σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακαδημίας.

• Διοργάνωση σειράς ενημερωτικών ομιλιών (Ημερίδων) για τους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Αμύνης σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, σε συντονισμό με αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

• Ενημερωτικά ανά τρίμηνο σεμινάρια για σπουδαστές της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας.

• Διοργάνωση Σεμιναρίων  για υποψηφίους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

• Συντονισμός της συμμετοχής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό από Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δεξαμενές σκέψεως και ιδρύματα διεθνούς εμβέλειας.

• Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νέων Διπλωματών, European Diplomatic Programme (EDP), το οποίο πραγματοποιείται σε ετησία βάση από το έτος 2000.

Τελευταία ενημέρωση Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020