Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
greek english french

Δραστηριότητες

Ως κυριότερες  δραστηριότητες της Διπλωματικής Ακαδημίας στο τελευταίο διάστημα αναφέρονται:

• Η εννεάμηνη εκπαίδευση της ΚΒ’ Σειράς Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας ολοκληρώθηκε με την ορκωμοσία στα τέλη Νοεμβρίου 2016 και την τοποθέτησή τους σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

• H συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Fletcher για χορήγηση 20 υποτροφιών σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών μηνιαίας διάρκειαςγια τα έτη 2016 και 2017.

• Η Διάλεξη Ναυάρχου JamesStavridis, Διευθυντού του  Πανεπιστήμιου Fletcher, με θέμα « 21 CenturyChalengesandOppurtunities».

• Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Προξενικών θεμάτων για τους υπαλλήλους του Υπουργείου που τοποθετούνται στο εξωτερικό, όπως και σεμινάρια εκπαίδευσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) για τους υπαλλήλους της Κ.Υ.

• Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υπό μετάθεση υπαλλήλους σε θέματα χορήγησης Εθνικών Θεωρήσεων και Θεωρήσεων Schengen, Πληροφοριακού συστήματος VIS.

• Σειρά ενημερωτικών ομιλιών (Ημερίδων) για τους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Αμύνης σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, σε συντονισμό με αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

• Ενημερωτικά ανά τρίμηνο σεμινάρια για σπουδαστές Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας.

• Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νέων Διπλωματών,( EDP), το 2016-17.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017