Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Δομή arrow Διπλωματική Ακαδημία arrow Συνεχής Εκπαίδευση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών

Συνεχής Εκπαίδευση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών

Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, η Διπλωματική Ακαδημία διοργανώνει κάθε χρόνο κύκλους σεμιναρίων που απευθύνονται  στους υπαλλήλους του Υπουργείου με τα εξής θέματα :

- Οικονομική Διαχείριση
- Προξενικά Θέματα
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Η Διπλωματική Ακαδημία φροντίζει επιπλέον για την έγκαιρη ενημέρωση των υπαλλήλων για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δεξαμενές σκέψεως και ιδρύματα διεθνούς εμβέλειας και για τυχόν συμμετοχή τους.

Στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, προσαρμοζόμενα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης), ολοκληρώθηκε η πράξη με τίτλο «Συνεχιζόμενη κατάρτιση υπαλλήλων ΥΠΕΞ για τα έτη 2016-2020».

Αναμένεται η ένταξη της Πράξης με τίτλο «Συνεχιζόμενη κατάρτιση υπαλλήλων ΥΠΕΞ», που θα αφορά την υλοποίηση της Πράξης για τα έτη 2021-2023.

Τελευταία ενημέρωση Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020