Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Δομή arrow Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς

Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς

Το Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς ασχολείται με:

  • Τη στατιστική καταγραφή, κατ’ αριθμό και θέση, των Ελλήνων υπαλλήλων στους διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, έτσι ώστε η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να έχει πλήρη εικόνα της ελληνικής παρουσίας  σε αυτούς και  ως προς τις θέσεις που αναλογούν στην Ελλάδα.
  • Την ενημέρωση για προκηρύξεις υποψηφιοτήτων και την παρακολούθηση των προκηρύξεων των υποψηφιοτήτων σε όργανα των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών.
  • Την υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνων υπαλλήλων σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, τηρουμένων των διατάξεων, που προβλέπουν τα Καταστατικά των Διεθνών και Υπερεθνικών Οργανισμών.
  • Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την ανεύρεση καταλλήλων προσώπων για τις ως άνω υποψηφιότητες και την υποστήριξή τους σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς και οργανώσεις.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016