Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Δομή arrow Κέντρο Ανάλυσης Σχεδιασμού

Κέντρο Ανάλυσης Σχεδιασμού

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΣ)

1. Θεσμικό Πλαίσιο - Αποστολή

Το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (ΚΑΣ) χρονολογείται από το 1998. Βάσει της τροποποίησης του άρθρου 13 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών [N. 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117)] από τον Ν.4451/13-2-2017 (ΦΕΚ Α΄ 16) και της συνακόλουθης από 26-6-2017 Υπουργικής Απόφασης, το ΚΑΣ αποτελεί  αυτοτελή μονάδα υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Ως κύρια αποστολή έχει την επεξεργασία θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων, την επιστημονική έρευνα, ανάλυση και υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, την εκπόνηση μελετών και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων πολιτικής επί ζητημάτων ειδικού ελληνικού ενδιαφέροντος ή ευρύτερων διεθνών προκλήσεων, στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και συναφών  οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών.

Προς τούτο, το ΚΑΣ προσκαλείται, από τον Υπουργό Εξωτερικών, στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής / ΕΣΕΠ (Ν.3132/9-4-2003). Προϊστάμενος του ΚΑΣ ορίζεται, με Απόφαση Υπουργού, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό ή Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄, με αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα και αποδεδειγμένο συναφές επιστημονικό έργο. Ο Προϊστάμενος έχει τη συνολική ευθύνη διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας του ΚΑΣ. Επίσης, προβλέπεται επιστημονική υποστήριξη του ΚΑΣ από Ομάδα ορισμένου χρόνου τεσσάρων επιστημονικών συνεργατών υπό την εποπτεία Επιστημονικού Δ/ντή, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό και είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου συναφούς με το έργο του ΚΑΣ αντικειμένου και επαγγελματικής εμπειρίας.

Το ΚΑΣ επιδιώκει την ώσμωση μεταξύ υπηρεσιακής και ακαδημαϊκής/ερευνητικής σκέψης, συνεργαζόμενο στενά με τις Αρχές της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ, πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα ημεδαπής και αλλοδαπής, ομόλογες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων Εξωτερικών και ευρωπαϊκών/διεθνών -κυβερνητικών και μη- οργανισμών. Επίσης, διοργανώνει εσωτερικές συναντήσεις για ειδικά θέματα, καθώς και ανοικτές διασκέψεις/συνέδρια, στις οποίες μπορούν να προσκληθούν και διεθνείς προσωπικότητες/αναλυτές εγνωσμένου κύρους, εκπονεί συγκεκριμένα προγράμματα και αναθέτει ειδικές μελέτες, η τελική επιλογή των οποίων ανήκει στον Υπουργό Εξωτερικών. Λόγω διαφοροποιημένης φύσης της αποστολής του, σε σχέση με λοιπές υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, στόχος του ΚΑΣ αποτελεί και η -κατά το δυνατόν- μεσο-μακροπρόθεσμη θεώρηση των θεμάτων των οποίων επιλαμβάνεται.

2. Αρμοδιότητες – Οργάνωση και Λειτουργία

Οι αρμοδιότητες του ΚΑΣ εξειδικεύονται βάσει της προαναφερθείσας από 26-6-2017 Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία το Κέντρο διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα:

α) Σχεδιασμού Πολιτικών και Προγραμματισμού Δράσεων
β) Σχέσεων και Συνεργασιών με Φορείς Ημεδαπής και Αλλοδαπής
γ) Παρακολούθησης Έργου Διεθνών Δεξαμενών Σκέψης
δ)  Διοικητικής Υποστήριξης

Προκειμένου να ανταποκριθεί στο σύνθετο έργο του, προβλέπεται η στελέχωση του ΚΑΣ με μόνιμο προσωπικό από πλείονες κλάδους του Υπουργείου (Διπλωματικό, Εμπειρογνωμόνων, ΟΕΥ, Πτυχιούχων Διοικητικών και Διοικητικών Γραμματέων).

Παράλληλα, πέραν της προβλεπόμενης υποστήριξης του ΚΑΣ από την ως άνω επιστημονική Ομάδα, το Κέντρο έχει ήδη πλαισιωθεί από Ομάδες Εργασίας/μικτές Task Forces  στελεχών ΥΠΕΞ-ακαδημαϊκών για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεματικών ελληνικού ενδιαφέροντος (βλ. παρακάτω σημ. 3).

Επίσης, το ΚΑΣ παρέχει  διοικητική υποστήριξη στο επανασυσταθέν  Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από Καθηγητές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου και γνωμοδοτεί για ερωτήματα νομικής φύσης μείζονος σημασίας που του υποβάλλει ο Υπουργός Εξωτερικών (βάσει ιδίου τροποποιητικού του Οργανισμού ΥΠΕΞ Ν. 4451/προσθήκης άρθρου 35Α).

3. Δραστηριότητες του ΚΑΣ

- Έκδοση περιοδικής «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ», σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιέχει επιλογή επίκαιρων κειμένων διεθνώς αναγνωρισμένων δεξαμενών σκέψης. Η Επισκόπηση άρχισε να εκδίδεται το 2016 και συγκεντρώνει αντιπροσωπευτικό -κατά το δυνατόν- δείγμα δημοσιευμένων κειμένων δεξαμενών σκέψης για επίκαιρα διεθνή θέματα. Οι απόψεις που διατυπώνονται στα κείμενα δεν δεσμεύουν το ΚΑΣ/ΥΠΕΞ, κοινοποιούνται δε αποκλειστικά στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ προς ευρύτερη γνώση επίκαιρων αναλύσεων και, ενδεχομένως, συνεκτίμηση των σχετικών προβληματισμών που αναπτύσσονται διεθνώς. Τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα ηλεκτρονικά τεύχη Επισκοπήσεων τιτλοφορούνται:
1-2016 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ (Ιανουάριος/Φεβρουάριος), 2-2016 ΣΥΡΙΑΚΟ (Μάρτιος/Απρίλιος), 3-2016 BREXIT (Μάϊος/Ιούνιος), 4-2016 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΜΥΝΑ (Ιούλιος/Αύγουστος), 5-2016 ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος), 6-2016 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), 7-2017 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος), 8-2017 QUO VADIS EUROPA? (Μάρτιος-Απρίλιος), 9-2017 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ (Μάιος-Ιούνιος), 10-2017 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΗΕ (Ιούλιος-Αύγουστος), 11-2017 ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), 12-2017 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), 13-2018 2018:ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος), 14-2018 ΑΦΡΙΚΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΩΝΤΕΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (Μάρτιος-Απρίλιος), 15-2018 Η ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ (Μάιος-Ιούνιος), 16-2018 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (Ιούλιος-Αύγουστος), 17-2018 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), 18-2018 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΑΙΟΥ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΥ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), 19-2019 2019: ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος), 20-2019 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Άνοιξη 2019), 21-2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ και άλλα επίκαιρα διεθνή θέματα: Αρκτικός Κύκλος, Βενεζουέλα, Ιράν, Ευρωεκλογές (Καλοκαίρι 2019), 22-2019 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ και άλλα επίκαιρα διεθνή θέματα: Ανατολική Μεσόγειος-Μέση Ανατολή, Έλεγχος Εξοπλισμών (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019), 23-2019 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ και άλλα επίκαιρα διεθνή θέματα: Προσφυγικό – Μεταναστευτικό, Brexit (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019),  24-2020 2020: ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020), 25-2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (COVID-19) [έκτακτη ειδική έκδοση] (Μάρτιος 2020), 26-2020 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ και άλλα επίκαιρα διεθνή θέματα: COVID-19:  Η επόμενη ημέρα για την παγκόσμια οικονομία και γεωπολιτική, Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατική διακυβέρνηση στην εποχή του COVID-19 (Απρίλιος-Μάιος 2020), 27-2020 POST COVID-19 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και άλλα επίκαιρα κείμενα: Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο (Καλοκαίρι 2020), 28-2020 ΗΠΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ 2020 και άλλα επίκαιρα κείμενα για τις Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020), 29-2020 ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨEI ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ BIDEN (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020)…

- Έκδοση νέας ηλεκτρονικής σειράς με τίτλο «ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» η οποία περιλαμβάνει κείμενα που εκπονούν Ομάδες Εργασίας του ΚΑΣ ή εισηγήσεις σε εκδηλώσεις του ΚΑΣ/ΥΠΕΞ. Τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα ηλεκτρονικά τεύχη τιτλοφορούνται: [1] «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» (Αύγουστος 2016), [2] «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ BREXIT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (Ιανουάριος 2017), [3] «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ (Φεβρουάριος 2019), [4]  «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» (Μάρτιος 2019)…

- Συντονισμός Ομάδων Εργασίας/Task Forces υπηρεσιακών στελεχών – ακαδημαϊκών. Μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί και λειτουργήσει, σε συντονιστικό πλαίσιο ΚΑΣ: 1) Η από Μάρτιο 2016 μη-αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας για το ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, η οποία έχει ολοκληρώσει τον κύκλο εργασιών της με την εκπόνηση Κειμένου Προβληματισμού με προτάσεις πολιτικής για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θέσης της Ελλάδας σε αυτήν (βλ. supra, «ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» [1]), 2) Η από Ιούλιο 2016 μη-αμειβόμενη Ειδική Διϋπουργική Επιτροπή για τη ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σε επίπεδο Γεν. Γραμματέων υπό Προεδρία ΓΓ ΥΠΕΞ, οι εργασίες της οποίας κατέληξαν σε ένα πρώτο Συνθετικό Κείμενο για τις επιπτώσεις του Brexit στην Ελλάδα (βλ. supra, «ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» [2]), 3) Η από Ιούλιο 2016 μη-αμειβόμενη ενδο-υπουργική Ομάδα Εργασίας (Task Force) για τη ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, με συμμετοχή συναρμοδίων δ/ντών ΥΠΕΞ και ακαδημαϊκών υπό Προεδρία Α΄ ή Γ΄ Γεν. Δ/ντή, κατά περίπτωση. Παράλληλα, στο ΚΑΣ φιλοξενήθηκε και λειτούργησε (2016-18) η αμιγώς ακαδημαϊκή Ομάδα Εργασίας για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.

- Ad hoc συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπείες στην Αθήνα, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους, καθώς και συνεργασίες με αντίστοιχες υπηρεσίες σχεδιασμού Υπουργείων Εξωτερικών και πανεπιστημιακά / ερευνητικά κέντρα, ημεδαπών και αλλοδαπών.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020