Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις arrow Δημόσιοι Διαγωνισμοί - Προμήθειες arrow Ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης για ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής καυσίμων κίνησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών βάσει της υπ’ αριθ. ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ20243/28.12.2016 Απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας

Ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης για ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής καυσίμων κίνησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών βάσει της υπ’ αριθ. ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ20243/28.12.2016 Απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας

Ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης για ορισμό μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής καυσίμων κίνησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών βάσει της υπ’ αριθ. ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ20243/28.12.2016 Απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων