Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις arrow Δημόσιοι Διαγωνισμοί - Προμήθειες arrow Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου υλοποίησης οδηγών επιχειρηματικότητας και ερευνών αγοράς και πληροφορικού εργαλείου αξιοποίησης δεδομένων–εφαρμογή με την εκπόνηση 57 οδηγών επιχειρηματικότητας για αγορές στόχους του εξωτερικού όπου υφίστανται Γραφεία ΟΕΥ

Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου υλοποίησης οδηγών επιχειρηματικότητας και ερευνών αγοράς και πληροφορικού εργαλείου αξιοποίησης δεδομένων–εφαρμογή με την εκπόνηση 57 οδηγών επιχειρηματικότητας για αγορές στόχους του εξωτερικού όπου υφίστανται Γραφεία ΟΕΥ

Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης έως την 19.01.2018 του σχεδίου διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης έργου: "Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου υλοποίησης οδηγών επιχειρηματικότητας και ερευνών αγοράς και πληροφορικού εργαλείου αξιοποίησης δεδομένων –εφαρμογή με την εκπόνηση 57 οδηγών επιχειρηματικότητας για τις αγορές στόχους του εξωτερικού όπου υφίστανται τα Γραφεία Ο.Ε.Υ."

Έντυπο για την υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης.

Παρατηρήσεις από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2018