Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις arrow Δημόσιοι Διαγωνισμοί - Προμήθειες arrow Διακήρυξη με αριθμό 53004/2017 του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: "Δράσεις σχετικές με τη λειτουργία του δικτύου NET-VIS"

Διακήρυξη με αριθμό 53004/2017 του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: "Δράσεις σχετικές με τη λειτουργία του δικτύου NET-VIS"

Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2017

Διακήρυξη με αριθμό 53004/2017 του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: "Δράσεις σχετικές με τη λειτουργία του δικτύου NET-VIS".


Έγγραφο με Α.Π. 63473 / 05.12.2017 - 'Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό ανάθεσης του έργου «Δράσεις  σχετικές με τη λειτουργία του δικτύου NET-VIS», (διακήρυξη 53004/2017, συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 45480)'

Διορθωμένοι Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 63473 / 05.12.2017).

Διορθωμένοι Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς (σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 63473 / 05.12.2017).