Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις arrow Δημόσιοι Διαγωνισμοί - Προμήθειες arrow Διακήρυξη 31008/2011: Ανοικτός διαγωνισμός για Αναλώσιμα υλικά

Διακήρυξη 31008/2011: Ανοικτός διαγωνισμός για Αναλώσιμα υλικά

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Παρατίθεται κείμενο διακήρυξης 31008/2011: "Ανοικτός διαγωνισμός σε Ευρώ - Ελεύθερο για το φορέα ΥΠΕΞ για Αναλώσιμα υλικά (περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α')"

Ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια κλήρωσης για ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης του υπ' αριθμ. 31008/2011 δημόσιου διαγωνισμού

Ερωτήματα που τέθηκαν από εταιρείες σχετικά με τον υπ'αριθμ. 31008/2011 δημόσιο διαγωνισμό