Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις arrow Δημόσιοι Διαγωνισμοί - Προμήθειες arrow Διενέργεια κλήρωσης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής καυσίμων κίνησης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ βάσει της υπ’ αριθ. ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ20243/28.12.2016 Απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

Διενέργεια κλήρωσης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής καυσίμων κίνησης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ βάσει της υπ’ αριθ. ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ20243/28.12.2016 Απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

Ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής καυσίμων κίνησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών βάσει της υπ’ αριθ. ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ20243/28.12.2016 Απόφασης για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων