Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις arrow Δημόσιοι Διαγωνισμοί - Προμήθειες arrow Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Μελέτη ωρίμανσης για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας και ελέγχου οικονομικής διαχείρισης του ΥΠ.ΕΞ»

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Μελέτη ωρίμανσης για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας και ελέγχου οικονομικής διαχείρισης του ΥΠ.ΕΞ»

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Μελέτη ωρίμανσης για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας και ελέγχου οικονομικής διαχείρισης του ΥΠ.ΕΞ» που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «02 - Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».