Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις arrow Δημόσιοι Διαγωνισμοί - Προμήθειες arrow Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Υποστήριξη της υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Διπλωματικής Ακαδημίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Υποστήριξη της υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Διπλωματικής Ακαδημίας»

Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Υποστήριξη της υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Διπλωματικής Ακαδημίας» - Υποέργο 3 της Πράξης «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Διπλωματικής Ακαδημίας» (ΟΠΣ 327511) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 11η Μαρτίου 2015.