Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
greek english french

Πύλη Οικονομικής Διπλωματίας Agora

Πύλη Οικονομικής Διπλωματίας Agora

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών δημιούργησε, το 2007, τη διαδικτυακή πύλη «AGORA» επιδιώκοντας την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.  Η διαδικτυακή Πύλη AGORA, τροφοδοτείται καθημερινά με πληροφορίες από 59 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και προσφέρει στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα ενημέρωση για τις αγορές του εξωτερικού, τις κυρίαρχες τάσεις και τις εκάστοτε ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτές.   Η Πύλη διαθέτει μηχανή αναζήτησης και δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω εγγραφής στο Newsletter. Η Β1 Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ. Εξωτερικών, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία, τον συντονισμό και την αξιολόγηση των Γραφείων ΟΕΥ, είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης AGORA.

Στην αναβαθμισμένη, από το 2016,  διαδικτυακή πύλη AGORA αναρτώνται στοιχεία όπως:

- Ετήσιες εκθέσεις,

- Ενημερωτικά δελτία για την αγορά και το εμπόριο

- Οδηγοί Επιχειρείν

-Στατιστικά στοιχεία

Αναλυτικότερα, η Πύλη AGORA προσφέρει, στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, πληροφορίες για :

- την οικονομία της χώρας διαπίστευσης του Γρ. ΟΕΥ, τις τρέχουσες οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις,

- το θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο,

- τα στοιχεία διμερών οικονομικών σχέσεων,

- τις προσφορές ή ζητήσεις επιχειρηματικής συνεργασίας, για διάφορα  προϊόντα ή υπηρεσίες,

- τους κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών της ξένης αγοράς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες  (μέσω ερευνών αγοράς και κλαδικών μελετών),

- τους δημόσιους διαγωνισμούς για προμήθειες, τις προκηρύξεις τεχνικών έργων κλπ,

- τις Διεθνείς Εκθέσεις και τις λοιπές εκδηλώσεις προβολής προϊόντων και υπηρεσιών,

- τους φορείς και τις υπηρεσίες των ξένων χωρών.

Τέλος το AGORA περιλαμβάνει Ημερολόγιο Δράσεων Εξωστρέφειας, στο οποίο παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες δράσεων που αναλαμβάνουν, εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών, και άλλοι κρατικοί φορείς (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Enterprise Greece).