Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
greek english french

Κληρονομικές Υποθέσεις

Σε περιπτώσεις θανάτου Έλληνα ή ελληνικής καταγωγής πολίτη, οι συγγενείς του στην Ελλάδα δύνανται, με αίτησή τους στην Ε3 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ, να αναζητήσουν την ύπαρξη διαθήκης του στην Ελληνική Προξενική Αρχή και, εφόσον υπάρχει, να αιτηθούν τη δημοσίευσή της προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη θανάτου του και αποδεικτικά συγγένειας τους με τον εκλιπόντα.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013