Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek english french

Διοικητικές Υποθέσεις

Διοικητικές ΥποθέσειςΓια την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών – βεβαιώσεων οι Έλληνες του εξωτερικού απευθύνονται στην πλησιέστερη Προξενική Αρχή.

Σε περίπτωση που χρειάζονται τη συνδρομή των ελληνικών Αρχών στο εξωτερικό, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στην πλησιέστερη Προξενική Αρχή ή στην Ε3 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα.