Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
greek english french

Διαβατήρια

Η έκδοση διαβατηρίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (Χίου 8, Καισαριανή, T.K. 161 21, τηλ. 210 7298000).

Για την έκδοση νέου διαβατηρίου, οι Αρχές μας στο εξωτερικό παραλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη.

Για να ενημερωθείτε για το στάδιο επεξεργασίας της υποβληθείσας αίτησής σας πατήστε εδώ

Σημειώνεται ότι τα παλαιού τύπου διαβατήρια που εκδίδονταν από τις Νομαρχίες και τις Προξενικές Αρχές μας στο εξωτερικό έχουν πάψει να ισχύουν από 1/1/2007.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, ο κάτοχος του απωλεσθέντος διαβατηρίου οφείλει να δηλώσει την απώλεια άμεσα στην πλησιέστερη αστυνομική ή προξενική Αρχή(το ίδιο ισχύει σε περίπτωση ανεύρεσης του απωλεσθέντος διαβατηρίου). Η παραπάνω Αρχή διενεργεί έρευνα για την εξακρίβωση των συνθηκών απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τρεις (3) μήνες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα εκτός αν κρίνεται αναγκαία η μετάβασή του στην αλλοδαπή για νοσηλεία, θάνατο ή σοβαρή ασθένεια.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων από τις έμμισθες Προξενικές Αρχές της χώρας μας στο εξωτερικό, για επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2014