Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek english french

Ναυτιλιακές Υποθέσεις

Ναυτιλιακές ΥποθέσειςΑρμόδιοι φορείς για ναυτιλιακά θέματα είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ τηλ. 210 4191263, fax: 210 4170823), οι Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού και Εξωτερικού και οι έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων.