Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018
greek albanian
Γενικό Προξενείο Κορυτσάς

Τμήματα


•    Γραφείο Γενικού Προξένου

Τηλ.: 0035582252890, e-mail:


•  Οικονομική διαχείριση, EL- VIS

Αρμόδιος: κύριος Σπυρίδωνας Νάκος, ΤΕ. Γ'

Τηλ.:  00355 82252889, e-mail:

•    Οικογενειακές επανενώσεις, Θεωρήσεις για εργασία, Πληρεξούσια, Πιστοποιητικά

Αρμόδια: κυρία Αναστασία Ρεντούμη, ΔΓΓ΄.
Τηλ.:  00355 82252889, e-mail:

•   Aρχείο, επικοινωνίες, εξακριβώσεις γνησιότητας πιστοποιητικών, στρατολογικά

Aρμόδια: κα Iουλιεττα Γαβρίλη ΔΓΓ΄
Τηλ.:  00355 82252889, e-mail:

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 25 Ιούλιος 2018