Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
greek albanian
Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα
Αρχική arrow Οι Αρχές μας arrow Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα arrow Νέα arrow Προκήρυξη θέσεων εποχικού προσωπικού

Προκήρυξη θέσεων εποχικού προσωπικού

Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2017

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία προκηρύσσει τρείς (3) θέσεις εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

(α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή να διαμένουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Πρεσβείας.

(β) Να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(γ) Να έχουν άριστη γνώση της αλβανικής και της ελληνικής γλώσσας. Η γνώση της αγγλικής αποτελεί πρόσθετο προσόν.

(δ) Να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

(ε) Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό-πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό (60ο).

(στ) Επιμέρους πρόσθετα προσόντα, θα αξιολογηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα στην Πρεσβεία, το αργότερο μέχρι την 19.02.2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Δείτε την προκήρυξη

FacebookFlickrTwitterYouTubePinterestGoogle Plus

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0