Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
greek albanian
Αρχική arrow Χρήσιμες Πληροφορίες arrow Διατυπώσεις εισόδου και εγκαταστάσεως στην Αλβανία

Διατυπώσεις εισόδου και εγκαταστάσεως στην Αλβανία

Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2014

Οι  Έλληνες πολίτες δικαιούνται να εισέρχονται στην Αλβανία μόνο με την επίδειξη του ελληνικού διαβατηρίου τους,  χωρίς  θεώρηση, ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας νέου τύπου (απόδοση στοιχείων και με λατινικούς χαρακτήρες), εφόσον πρόκειται να παραμείνουν στο αλβανικό έδαφος για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά εξάμηνο (δεν παρέχεται δικαίωμα εργασίας). 

Σε περίπτωση που οι Έλληνες πολίτες επιθυμούν να παραμείνουν στην Αλβανία για χρονικό διάστημα πλέον των 90 ημερών ανά εξάμηνο, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας παραμονής στην χώρα, (δεν απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως θεώρηση μακράς διαρκείας από τις αλβανικές προξενικές Αρχές στην Ελλάδα). Η αίτηση αυτή πρέπει να κατατεθεί  στις αλβανικές Περιφερειακές Διευθύνσεις Συνόρων και Μετανάστευσης που έχουν δικαιοδοσία για την περιοχή στην οποία ο Έλληνας πολίτης διαμένει (βλ. εδώ),  εντός τριάντα ημερών από την είσοδό του στην Αλβανία. Τα ελληνικά έγγραφα που είναι απαραίτητο να συνυποβληθούν με την αίτηση για χορήγηση της άδειας παραμονής (ποινικό μητρώο και, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό γεννήσεως), χρειάζεται να είναι επικυρωμένα από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τις  αρμόδιες αλβανικές προξενικές Αρχές στην Ελλάδα, καθώς και μεταφρασμένα στα αλβανικά. Σε περίπτωση παραμονής στην Αλβανία για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες, χωρίς την κατοχή άδειας διαμονής, προβλέπεται η επιβολή προστίμου καθώς και η απαγόρευση επιστροφής στην χώρα για περίοδο από τρεις μήνες έως και πέντε έτη.

Για περισσότερα στοιχεία μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ενότητα (https://www.asp.gov.al/images/pdf/ligje/ligji2013.pdf) στην ιστοσελίδα της αλβανικής αστυνομίας,  όπου έχουν αναρτηθεί σχετικά έντυπα και πληροφοριακό υλικό στην αγγλική γλώσσα καθώς και να επικοινωνήσετε με τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Συνόρων και Μετανάστευσης.