Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018
greek english chinese_simplified
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Πεκίνου

Δ/νση: No.19 Guang Hua Lu, Chao Yang District, Beijing 100600. P.R. China
Τηλ.: +86(0)10 8532698
Fax:  +86(0)10 85326978
E-mail:
Web Site:
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +5h, Χ: +6h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 04.00-12.00, Χ: 03.00-11.00

Διευθύνων: Ευθύμιος Αθανασιάδης, Σύμβουλος Τύπου-Επικοινωνίας Α'

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2016
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

greece-china2017

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0