Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
greek english chinese_simplified
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Θεωρήσεις Εισόδου arrow Εναρμονισμένο έντυπο αίτησης θεώρησης

Εναρμονισμένο έντυπο αίτησης θεώρησης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 11 του Κώδικα Θεωρήσεων σε περίπτωση αιτήματος για χορήγηση θεώρησης, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ατομικό έντυπο αίτησης, χρησιμοποιώντας το εναρμονισμένο έντυπο του Παραρτήματος Ι του Κώδικα και το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με επιπρόσθετα πεδία.

Εν προκειμένω, οι Αρχές μας διαθέτουν και αποδέχονται το έντυπο αίτησης εναλλακτικά:

1. Στην Ελληνική.

2. Σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

3. Στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής.

4. Στην Ελληνική ή σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με ενσωματωμένη μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που το έντυπο της αίτησης δεν είναι διαθέσιμο στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής (περιπτώσεις 3 και 4) θα πρέπει να διατίθεται στους αιτούντες η αντίστοιχη μετάφραση, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο της Επιτόπιας Συνεργασίας Σένγκεν.

Αίτηση θεώρησης (ελληνικά)

Αίτηση θεώρησης (αγγλικά)

Αίτηση θεώρησης (γαλλικά)

Αίτηση θεώρησης (ισπανικά)

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 27 Ιανουάριος 2015

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Η ισοτιμία για το Φεβρουάριο 2018 είναι:
1 Eυρώ = 7.9 γιουάν Κίνας για το σύνολο των Προξενικών Πράξεων και τις Θεωρήσεις.
Σημειώνουμε ότι οι Αρχές μας δέχονται μόνο μετρητά.
Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

greece-china2017

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0