Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek english chinese_simplified
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Θεωρήσεις Εισόδου arrow Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επενδυτική δραστηριότητα

Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επενδυτική δραστηριότητα

Το άρθρο 16 του Ν. 4251/2014 αφορά στη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να αναπτύξουν επενδυτική δραστηριότητα."

"Ν.4251/2014"

"Τρόπος υπαγωγής και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 καθορίζονται στην ΚΥΑ με αρ. 53969/2014/ 22-10-2014 (ΦΕΚ 2928/Β/30-10-2014)."

"ΚΥΑ με αρ. 53969/2014/ 22-10-2014 (ΦΕΚ 2928/Β/30-10-2014)"

"Οδηγίες συμπλήρωσης των υποδειγμάτων του αιτήματος για χορήγηση σε πολίτες τρίτων χωρών θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα"
"Υπόδειγμα αίτησης"
"Υπόδειγμα παρουσίασης επενδυτικού σχεδίου"
"Υποδείγματα πινάκων παρουσίασης των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων"
"Δήλωση (Α) για πρόθεση συμμετοχής σε επενδυτική δραστηριότητα ή/και απασχόληση στελέχους"
"Δήλωση (Β) για πρόθεση συμμετοχής σε επενδυτική δραστηριότητα μέσω υφιστάμενης ελληνικής επιχείρησης"
"Δήλωση (Γ) για απασχόληση στελέχους"

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2015

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Η ισοτιμία για το Φεβρουάριο 2018 είναι:
1 Eυρώ = 7.9 γιουάν Κίνας για το σύνολο των Προξενικών Πράξεων και τις Θεωρήσεις.
Σημειώνουμε ότι οι Αρχές μας δέχονται μόνο μετρητά.
Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

greece-china2017

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0