Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
greek english

Διαβατήρια

Η έκδοση διαβατηρίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (Χίου 8, Καισαριανή, T.K. 161 21, τηλ. 210 7298000).

Για την έκδοση νέου διαβατηρίου, οι Αρχές μας στο εξωτερικό παραλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για να ενημερωθείτε για το στάδιο επεξεργασίας της υποβληθείσας αίτησής σας πατήστε εδώ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Διαδικασία)

Από την 1η Ιανουαρίου 2006 έχει καθιερωθεί νέος τύπος διαβατηρίων τα οποία εκδίδονται πλέον αποκλειστικά από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ελλάδα. Η αλλαγή αυτή έγινε βάσει του νόμου 3103/2003 προκειμένου να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με την κοινοτική νομοθεσία (κανονισμός ΕΕ/2252/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και με την ανάγκη έκδοσης ασφαλέστερων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Με βάση τα ανωτέρω οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές έχουν πλέον αρμοδιότητα μόνο για τα κάτωθι:
• Παραλαβή αιτήσεων έκδοσης νέων διαβατηρίων και δικαιολογητικών
• Επίβλεψη για την ασφαλή προώθησή τους στην Ελληνική Αστυνομία
• Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
• Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους

Υπογραμμίζεται ότι βάσει του νόμου 3243/2004 τα ήδη κυκλοφορούντα διαβατήρια, εκείνα δηλαδή που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διαδικασιών (δηλαδή μέχρι τις 31/12/2005), έπαψαν να ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2006.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


Το Προξενικό Γραφείο προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση δέχεται αιτήσεις με ραντεβού. Η διευθέτηση των ραντεβού μπορεί να γίνει:

α) Δια ζώσης, ήτοι με προσωπική παρουσία του ενδιαφερομένου στο Προξενείο.
β) Με e-mail ( ) ή FAΧ αποστέλλοντας συμπληρωμένη σχετική αίτηση που βρίσκεται εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάθε ε/πολίτης πριν απευθυνθεί στο Προξενικό μας Γραφείο για το εν λόγο θέμα, θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία: Όνομα Πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, χώρα γέννησης με την σημερινή της ονομασία (π.χ. αν πρόκειται για χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), πόλη γέννησης, Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα.

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 13:00


Οι παραδόσεις έτοιμων διαβατηρίων στους δικαιούχους γίνονται ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησης, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 09:00 -13:00.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα για την τήρηση των ανωτέρω ωραρίων και ημερών ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα όλοι οι πολίτες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ

O αιτών εμφανίζεται αυτοπροσώπως και προσκομίζει:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (πρωτότυπη ) Πληροφορίες για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας στην Ελλάδα περιέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr). Η αστυνομική ταυτότητα πρέπει να έχει εκδοθεί τα τελευταία 15 χρόνια και να αναγράφει πλήρη ονοματεπώνυμα γονέων, πόλη και χώρα γέννησης του κατόχου.

2. ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (εφόσον έχει εκδοθεί παλαιό διαβατήριο - Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου οπότε και θα προσκομίζεται προς ακύρωση).

3. ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Παρακαλούμε τους πολίτες να επισημαίνουν  στα φωτογραφεία ότι οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν για ελληνικά διαβατήρια, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να επιστραφεί από την Ελλάδα η αίτηση λόγω μη κατάλληλης φωτογραφίας και να καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα η έκδοση διαβατηρίου. Οι τεχνικές προδιαγραφές της φωτογραφίας είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος www.ypes.gr. Πάντως το Προξενείο έχει αποστείλει από τις αρχές του 2006 σειρά ενημερωτικών επιστολών στα φωτογραφεία σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Στη βάση των γραπτών απαντήσεων και των δειγμάτων που έχουμε λάβει από τα φωτογραφικά καταστήματα έχει καταρτιστεί ανοικτός κατάλογος φωτογραφικών καταστημάτων που δηλώνουν ότι πληρούν τις προδιαγραφές. Το Προξενικό Γραφείο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις εργασίες των φωτογραφικών αυτών καταστημάτων. Ο κατάλογος έχει καταρτιστεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των πολιτών οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν όποιο επιθυμούν. O κατάλογος με τα με τα φωτογραφικά καταστήματα τα οποία (κατά δήλωσή τους) μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές (φωτογραφιών) για ελληνικά διαβατήρια βρίσκεται στην διαδρομή: Λοιπές Υπηρεσίες>Έντυπα.

Πολίτες που δεν διαθέτουν Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα

Για όσους δεν έχουν Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα  ή η ταυτότητά τους έχει εκδοθεί πριν από την τελευταία 15ετία ή είναι μη αναγνώσιμη, ή γράφει μόνο τη χώρα και όχι τον ακριβή τόπο γέννησης, ή η χώρα γέννησης δεν υπάρχει πλέον, ή γράφει μόνο το έτος και όχι την ακριβή ημερομηνία γέννησης κλπ, χρειάζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερομένου από τον Δήμο του στην Ελλάδα, δύο φωτογραφίες και παρουσία μάρτυρα (Έλληνα πολίτη, κατόχου ελληνικού διαβατηρίου ή ελληνικής ταυτότητας σε ισχύ). Εννοείται ότι για ανήλικους ( κάτω των 18 ετών) χρειάζεται και συγκατάθεση γονέων (βλ. παρακάτω).

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης μπορείτε να ζητήσετε απευθείας από το Δήμο σας να σας το στείλει ταχυδρομικώς ή να ζητηθεί αυτεπάγγελτα μέσω του ΚΕΠ του Προξενικού μας Γραφείου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

Πολίτες τελούντες υπό αναβολή στράτευσης

Οι πολίτες που τελούν υπό αναβολή στράτευσης στην Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίζουν την αναβολή στράτευσής τους (π.χ. Πιστοποιητικό Τύπου Β΄για μονίμους κατοίκους εξωτερικού, αναβολή λόγω ανυποταξίας, λόγω σπουδών, λόγω προβλημάτων υγείας κ.λ.π.)
από το Στρατολογικό Γραφείο της Ελλάδας στο οποίο ανήκουν .

Για εκείνους τους πολίτες που έχουν υπηρετήσει στον κυπριακό στρατό απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης της στρατιωτικής τους θητείας από την Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Στρατολογικό Γραφείο του Προξενικού Γραφείου (γραφείο 7, τηλ. 22445050 εσ. 6).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ( ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ).

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - (πρωτότυπη) Πληροφορίες για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας στην Ελλάδα περιέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr). Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 12 ετών ή άνω των 12 και δεν έχει βγάλει ακόμα ταυτότητα στην Ελλάδα τότε χρειάζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης (πρόσφατο όχι πέραν των έξι μηνών) από τον Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα, το οποίο εξασφαλίζει με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των ενηλίκων. Συγκεκριμένα το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης μπορείτε να ζητήσετε απευθείας από τον Δήμο σας, να σας το στείλει ταχυδρομικώς ή να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΚΕΠ του Προξενικού Γραφείου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Προς διευκόλυνσή σας, αυτό μπορεί να γίνει, αν το επιθυμείτε, και μέσω του Προξενικού μας Γραφείου ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 22445050 (εσ. 4).

2. ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (εφόσον έχει εκδοθεί παλαιό διαβατήριο - Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου οπότε και υποχρεωτικά (προϋπόθεση παραλαβής του νέου διαβατηρίου) θα προσκομίζεται προς ακύρωση .

3. ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - (διαστάσεων 4Χ6 εκατοστών τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser, βλ. παραπάνω ) - Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ελληνική αστυνομική ταυτότητα, απαιτούνται δύο φωτογραφίες.

Οι ανήλικοι κάτω των 18 προσέρχονται αυτοπροσώπως και με τους δύο γονείς ή τον έναν με συγκατάθεση του άλλου επικυρωμένη από το Προξενικό Γραφείο ή από τον  Έπαρχο, οι οποίοι ενεργούν και ως μάρτυρες για την ταυτοπροσωπία. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι και δεν υπάρχει εξουσιοδότηση του γονέα που δεν προσέρχεται στο Προξενικό Γραφείο, απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου ή Τελικό Διάταγμα Κυπριακού Δικαστηρίου που δίδει την γονική μέριμνα ή την επιμέλεια στον γονέα που προσέρχεται στο Προξενικό Γραφείο.  Σε κάθε περίπτωση οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι τελεσίδικες και αμετάκλητες.

ΛΗΨΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

Σε εφαρμογή του υπ’αριθμ. 2252/2004 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τον Ε.Κ. 444/2009, η Ελλάδα πραγματοποιεί στις 28.06.2009 έναρξη έκδοσης ηλεκτρονικών διαβατηρίων στα οποία ενσωματώνεται και το βιομετρικό στοιχείο των δακτυλικών αποτυπωμάτων των δεικτών των δύο χεριών. Κατά συνέπεια, από τις 24.06.2009, το Προξενικό Γραφείο προβαίνει στην λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων αιτούνται έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση διαβατηρίου και οι σχετικές αιτήσεις θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά κατά την διάρκεια της συνέντευξης και θα υπογράφονται από τους αιτούντες. Η Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) ενσωματώνεται στην αίτηση και στις περιπτώσεις όπου πρόσθετα στοιχεία πρέπει να δηλωθούν λαμβάνεται συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωση και συνυποβάλλεται ως πρόσθετο δικαιολογητικό.

Εξαιρέσεις από την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων


Από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων εξαιρούνται:

Α) Τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους.
Εφιστούμε την προσοχή σας, ώστε τα αιτήματα των ανηλίκων που πρόκειται σύντομα να συμπληρώσουν το 12ο έτος, να υποβάλλονται στο Προξενικό Γραφείο αρκετό χρονικό διάστημα πριν από το κρίσιμο αυτό χρονικό σημείο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ελληνική Αστυνομία θα απορρίπτει, λόγω μη λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, αιτήματα έκδοσης διαβατηρίων ανηλίκων, τα οποία υποβλήθηκαν μεν στο Προξενικό Γραφείο πριν από τη συμπλήρωση του 12ου έτους, αυτό όμως συμπληρώθηκε πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του διαβατηρίου.

Β) Πρόσωπα από τα οποία η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι, για πρακτικούς λόγους, μόνιμα ή προσωρινά αδύνατη.
- Εάν είναι μόνιμα ή προσωρινά αδύνατη η λήψη δακτυλικού αποτυπώματος από τον δείκτη ενός χεριού, λαμβάνονται αποτυπώματα των άλλων δακτύλων του ίδιου χεριού. Σε μονόχειρα άτομο λαμβάνεται και δεύτερο αποτύπωμα άλλου δακτύλου του ίδιου χεριού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χορηγείται διαβατήριο πλήρους ισχύος.
- Εάν είναι προσωρινά αδύνατη η λήψη αποτυπωμάτων οποιουδήποτε δακτύλου και των δύο χεριών, θα χορηγείται διαβατήριο ισχύος οκτώ (8) μηνών, το οποίο, με την εξάλειψη του προβλήματος, θα πρέπει να αντικαθίσταται από διαβατήριο κανονικής χρονικής ισχύος.
- Εάν η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι μόνιμα ή προσωρινά αδύνατη, η αδυναμία θα αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, το οποίο θα φέρει ΑPOSTILLE των Κυπριακών Αρχών και θα είναι υπογεγραμμένο από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση, η οποία βεβαιώνεται. Σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας των χεριών, συνυποβάλλεται απλή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα αναπήρων της οικείας Νομαρχίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση του αιτούντα, χωρίς πρόσθετη γνωμάτευση ιατρού κρατικού νοσοκομείου.

ΚΟΣΤΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Τα διαβατήρια για άτομα άνω των 14 ετών έχουν κατά κανόνα πενταετή ισχύ και το κόστος είναι 84,40€. Στους ανήλικους μέχρι 14 ετών εκδίδεται διαβατήριο τριετούς ισχύος και στοιχίζει 73,60€. Τα χρήματα καταβάλλονται μετρητά κατά την υποβολή της αίτησης. Από 26/08/06 όλα τα νέα διαβατήρια περιέχουν και μικροκύκλωμα για την ψηφιακή ταυτοποίηση του κατόχου.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 22445050 στο e-mail ή στις ιστοσελίδες www.mfa.gr/cyprus (Λοιπές Υπηρεσίες), www.ypes.gr (Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδος) και www.passport.gov.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr υπάρχουν καταχωρημένες οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Αστυνομικών Διευθύνσεων σε όλη την Ελλάδα που επίσης παραλαμβάνουν αιτήσεις για διαβατήρια. Επιπροσθέτως, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα σημεία παραλαβής των αιτήσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (www.passport.gov.gr). Οι κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν κατ' εξαίρεση να υποβάλουν αίτηση και στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ


Κατά την υποβολή της αίτησης ο αιτών ενημερώνεται  για την ημέρα και ώρα παραλαβής διαβατηρίου. Η παράδοση γίνεται καθημερινά, χωρίς ραντεβού, 09.00-13.00, περίπου 30 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως μην καλείτε το τηλεφωνικό μας κέντρο για να πληροφορηθείτε αν ήρθε το διαβατήριο.
Κατά την παραλαβή του νέου διαβατηρίου ο πολίτης υποχρεούται να προσκομίζει:
• το παλαιό διαβατήριο
• την απόδειξη που του δόθηκε κατά την υποβολή της αίτησης
• την ταυτότητά του (ελληνική ή κυπριακή)
Η παραλαβή του διαβατηρίου γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από το Προξενικό Γραφείο ή από Έπαρχο. Τα διαβατήρια ανηλίκων μπορεί να τα παραλάβει ένας από τους δύο γονείς με την απόδειξη που του δόθηκε κατά την υποβολή της αίτησης, το παλαιό διαβατήριο του ανηλίκου και το διαβατήριο ή την ταυτότητά του γονέα που προσέρχεται για την παραλαβή.
Παρακαλούμε όπως επισημαίνετε στον αρμόδιο υπάλληλο τυχόν εγγραφές στο παλαιό σας διαβατήριο ( π.χ. βίζες για άλλες χώρες ) που δεν επιθυμείτε να ακυρωθούν, κατά τη διαδικασία ακύρωσης του παλαιού διαβατηρίου.
Τα διαβατήρια που δεν παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους, επιστρέφονται στην Ελληνική Αστυνομία και ακυρώνονται.

Για τις αιτήσεις που απορρίπτονται από την Ελληνική Αστυνομία οι πολίτες ειδοποιούνται τηλεφωνικώς για τον λόγο απόρριψης και ορίζεται νέο ραντεβού για την έκδοση του διαβατηρίου.


ΣΧΕΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ : Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ. 23 Τ.Α΄), Π.Δ. 126/2005 (ΦΕΚ 181, τ.Α΄), Π.Δ. 25/2004 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 193/2005 (ΦΕΚ 234 τ.Α΄) και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 05 Σεπτέμβριος 2017
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Greek News Agenda

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0