Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek english

Χρήσιμα έντυπα κ.α

Αίτηση προς ΚΕΠ-Προξενικού Γραφείου για αναζήτηση-χορήγηση πιστοποιητικών pdf, doc
Αίτηση για έκδοση πληρεξουσίου pdf, doc
Αίτηση ορισμού ημερομηνίας (ραντεβού) για έκδοση διαβατηρίου pdf, doc
Συγκατάθεση γονέα για ταξίδι ανηλίκου (με σφραγίδα θεώρησης) pdf, doc
Δήλωση συναίνεσης γονέα για έκδοση διαβατηρίου σε ανήλικο
τέκνο (α) του (με σφραγίδα θεώρησης)
pdf, doc
Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού μετοικεσίας pdf
doc
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 pdf, doc
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (με σφραγίδα θεώρησης) pdf, doc
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 για χορήγηση άδειας τέλεσης
γάμου (με σφραγίδα θεώρησης)
pdf, doc
Εξουσιοδότηση (γενική) (με σφραγίδα θεώρησης) pdf, doc
Αίτηση Δήλωση Ν.1599/1986 προς Δήμους Ελλάδος
για χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
pdf
doc
Αίτηση προς Στρατολογική Υπηρεσία (δια του Προξενικού Γραφείου)
για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου Α' και
αναγνώριση θητείας στην Εθνική Φρουρά (Κύπρου)
pdf, doc
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) για χορήγηση
πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’
(απευθείας προς Στρατολογική Υπηρεσία)
pdf
Κατάλογος φωτογραφικών καταστημάτων που
(κατά δήλωσή τους) μπορούν να ανταποκριθούν
επακριβώς στις προδιαγραφές φωτογραφιών για ελληνικά διαβατήρια
pdf
Αίτηση χορήγησης VISA Schengen pdf
Αίτηση προς Στρατολογική Υπηρεσία (δια του Προξενικού Γραφείου)
για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου Β' , κατάθεση
πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου
pdf, doc
Αίτηση - κατάθεση δικαιολογητικών προς Στρατολογική Υπηρεσία
(δια του Προξενικού Γραφείου) για χορήγηση πιστοποιητικού
τύπου Β' - Αναβολή Στράτευσης λόγω σπουδών
pdf
Δελτίο απογραφής στρατευσίμου pdf
Αίτηση (γενική) προς Στρατολογική Υπηρεσία) pdf
Εξουσιοδότηση συνταξιούχου
pdf, doc

Αίτηση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος – Κύπρου pdf
Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού pdf
Κατάλογος τηλεφώνων, FAX και e-mail των Δ.Ο.Υ και Τελωνείων (Νοέμβριος, 2013)
pdf
Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Μάρτιος 2016
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Δείτε τις φωτογραφίες μας στο Flickr Ακολουθήστε μας στο Twitter Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Greek News Agenda

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0