Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
greek italian

Τμήματα

Στο πλαίσιο της Πρεσβείας Ρώμης λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας καθώς και Γραφείο Ακολούθου Άμυνας

Πολιτικό τμήμα

Προξενικό Γραφείο

Viale G. Rossini 4, 00198 ROMA (3ος όροφος)
Τηλ.: +39 0685375580
E-mail:
Tηλ. εκτ ανάγκης: +39 3397511631

Διευθύνων: Aγγελική Κολοκυθά, ΓΠΓ'

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Viale G. Rossini 4, 00198 ROMA (2ος όροφος)
Τηλ.: +39 0685375550
E-mail:
Web: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/843
Διευθύνων: Παναγιώτης Ζάραγκας , Σύμβουλος ΟΕΥ Α'

Τμήμα Μιλάνου
Δ/νση: Via Maddalena 9, 20122 Milano
Τηλ.: (0039) 02 72095543 και (0039) 02 80504361
Ε-mail:
Διευθύνουσα: Παρασκευή Καμπούρογλου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Viale G. Rossini 4, 00198 ROMA (3ος όροφος)
Τηλ.: +39 068419719
E-mail:
Διευθύνoυσα: Χαρά Παπαδημητρίου

Γραφείο Ακολούθου Άμυνας

Viale G. Rossini 4, 00198 ROMA (3ος όροφος)
Τηλ.: +39 068412859                               
Φαξ: +39 0685354014                  
E-mail:

Σμήναρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης
ΑΚΑΜ

Αρχισμηνίας (ΤΟΠ) Βασίλης Γκόδας
Β. ΑΚΑΜ