Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Τμήματα Πρεσβείας

Προξενικό Γραφείο

Διεύθυνση: Demirchian 6  Τ.Κ.: 0002, Yerevan
Τηλέφωνο: +374 11 536754
Fax: +374 11 530049
E-mail:

Ώρες λειτουργίας του Προξενικού Γραφείου

Για θεωρήσεις αλλοδαπών διαβατηρίων:
Ημέρες: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη
Ώρες: 09.30 - 14.30

Για θεωρήσεις διαβατηρίων ομογενών:
Δευτέρα – Πέμπτη Ώρες: 14.30 - 15.30

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων

Διεύθυνση: Demirchian 6  Τ.Κ.: 0002, Yerevan
Τηλέφωνο: +374 11 530446
Fax: +374 11 530051
E-mail:

Γραφείο Ακολούθου Άμυνας


Διεύθυνση: Demirchian 6  Τ.Κ.: 0002, Yerevan
Τηλέφωνο: +374 11 538955
Fax: +374 11 538601
E-mail:

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019