Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στην Αυστρία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Νέα ημερομηνία κονσέρτου επ' ευκαιρία συμπλήρωσης 10 ετών καλλιτεχνικής δράσης του ελληνοαυστριακού Piano Duo Μαράντος-Ossberger (Αναβλήθηκε λόγω ασθένειας του Αuστριακού μουσικού)

Νέα ημερομηνία κονσέρτου επ' ευκαιρία συμπλήρωσης 10 ετών καλλιτεχνικής δράσης του ελληνοαυστριακού Piano Duo Μαράντος-Ossberger (Αναβλήθηκε λόγω ασθένειας του Αuστριακού μουσικού)

Τετάρτη, 26 Απρίλιος 2017

Η συναυλία κλασσικής μουσικής (έργα πιάνου για 4 χέρια) του καταξιωμένου ελληνοαυστριακού Piano Duo Χρήστος Μαράντος/ Harald Ossberger, η οποία είχε αρχικά προγραμματισθεί για την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 και αναβλήθηκε λόγω ασθένειας του κ. Ossberger, θα πραγματοποιηθεί τελικά, την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, ώρα 19.30 στην αίθουσα Gläserner Saal της Musikverein.

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας

Σημείωση: Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγορασθεί, διατηρούν την ισχύ τους και για τη νέα ημερομηνία. Τυχόν ενδιαφέρομενοι για την προμήθεια εισιτηρίων, παρακαλούνται να απευθύνονται σχετικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   Στην περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης της συναυλίας τη νέα ημερομηνία, είναι εφικτή η αποστολή των εισιτηρίων στη διεύθυνση: Harald Ossberger, Währingerstraße 117 - 119/9, 1180 Wien, κατά την οποία θα πρέπει επίσης να γνωστοποιηθεί αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα επιστραφεί το καταβληθέν χρηματικό ποσό της αγοράς.

------

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση