Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στην Τσεχία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη θέσεως εργασίας

Προκήρυξη θέσεως εργασίας

Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος
Πράγα


Πράγα, 19 Απριλίου 2017

Προκήρυξη θέσεως εργασίας

Προκηρύσσεται μία θέση υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Πράγα. Η προβλεπόμενη σύμβαση εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια δύο (2) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει:
-    να είναι μόνιμοι κάτοικοι Τσεχίας ή Τσέχοι πολίτες,
-    να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους,
-    να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
-    να γνωρίζουν άριστα την τσεχική γλώσσα και τουλάχιστον επαρκώς την ελληνική. Εφόσον δεν γνωρίζουν επαρκώς ελληνικά, να γνωρίζουν οπωσδήποτε τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.

Προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την επιλογή των υποψηφίων:
-    πτυχία και/ή επαγγελματική εμπειρία σε οικονομικά ή εμπορικά θέματα,
-    η γνώση μίας από την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, πρόσθετο προσόν
-    ικανοποιητική γνώση εφαρμογών Η/Υ για επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεις κτλ.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων τους, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και / ή γραπτή δοκιμασία.

Από τους υποψηφίους, εφόσον προεπιλεγούν, θα ζητηθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου. Οι άρρενες Έλληνες υπήκοοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.     

Αιτήσεις με τα συνοδευτικά βιογραφικά θα πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος ( ) το αργότερο μέχρι τις 27 Μαΐου 2017.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση