Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Επικοινωνία - Contacto

Επικοινωνία
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αβάνα - Embassy of Greece in Havana
Διεύθυνση 5ta Avenida & 78, No 7802, CD 11300, Miramar, Playa, La Habana
Cuba
 
Τηλέφωνο +53 7 2042995, 7 2042854
Fax +53 7 2079770
misc Emergency Tel - Τηλ. Εκτάκτου Ανάγκης: +53 5 3718615 , +53 5 2730530 , + 53 7 8356763 , +53 7 8337875

Στείλτε ένα μήνυμα email σε αυτή την επαφή:


Προαιρετικά επιλέξτε:
Κωδικός ασφαλείας: Συλλαβισμός Συλλαβισμός


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση