Thursday, 12 December 2019
Greece in Bosnia and Herzegovina arrow Embassy Newsarrow Obavještenje o stipendijama Ministarstva inostranih poslova za osnovne i postdiplomske studije u Grčkoj

Obavještenje o stipendijama Ministarstva inostranih poslova za osnovne i postdiplomske studije u Grčkoj

Friday, 01 July 2016

Ambasada Grčke u Sarajevu obavještava zainteresovane da Uprava za obrazovanje i kulturna pitanja Ministarstva inostranih poslova Grčke, za školsku 2016/2017 godinu, objavljuje stipendije za osnovne i postdiplomske studije na grčkim univerzitetima i višim školama

Obaveštenje o stipendijama Ministarstva spoljnih poslova za osnovne i poslediplomske studije u GrčkojMole se zainteresovani da zahtjeve podnesu direktno u Ambasadu Grčke  u Sarajevu do 25. jula 2016.

Naročito, naglašavaju se sljedeći uslovi za podnošenje zahtjeva:

-    Stipendije su namijenjene stranim državljanima, grčkog porijekla ili ne, koji trajno žive u inostranstvu.
-Kandidati treba da su navršili 18. godinu života prije 1. oktobra 2016.
-    Kandidati za stipendije za postdiplomske studije treba da su već primljeni na određeni master program ili da rade doktorsku disertaciju i da dostave potvrdu o tome.
-    Kandidati za Katedru za strane jezike – Konsekutivno i simultano prevođenje Jonskog univerziteta treba da znaju bar dva strana jezika veoma dobro, između engleskog, francuskog i njemačkog.
-    Kandidati za studije na Katedrama za filologiju koji nisu pohađali klasični grčki jezik treba da znaju da će biti veoma teško da prate predavanja.
-    Kandidati koji posjeduju potvrdu o nivou znanja grčkog jezika, treba da je prilože.

Dokumenti:

1.    Zahtjev sa najmanje tri izbora
2.    Biografija
3.    Svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju
4.    Potvrda o nivou znanja grčkog jezika (ako postoji)
5.    Uvjerenje nadležnih vlasti zemlje kandidata o državljanstvu i porijeklu kandidata i njegovih roditelja
6.    Uvjerenje nadležnih vlasti zemlje kandidata da njegovo zvanje pruža pravo upisa na grčki univerzitet (za osnovne studije)
7.    Potvrda grčkog univerziteta ili više škole o primanju kandidata na osnovne ili postdiplomske studije
8.    Potvrda grčkog konzularnog odjeljenja da je kandidat, kao i njegovi roditelji, živio i boravio u inostranstvu tokom posljednjih bar pet (5) godina, prije školske godine u kojoj je odlučio da podnese zahtjev za stipendiju i da njegovi roditelji nisu službenici Grčke, ni na neodređeno ni na određeno vrijeme.
9.    Jedna (1) mala fotografija
10.   Fotokopije strana pasoša.

Zahtjevi kandidata neće biti prihvaćeni  ako nisu u potpunosti popunjeni i ako ih ne prati odgovarajuća dokumentacija.

Strani dokumenti treba da budu pravno ovjereni i prevedeni na grčki jezik. Fotokopije svih dokumenata treba da budu prevedene na grčki jezik.

Naglašava se da stipendije neće biti dodijeljene:
a) zainteresovanima koji imaju ugovornu vezu sa grčkim državnim sektorom
b) za studije teologije i lijepih umjetnosti

Stipendije pokrivaju sljedeće:
-Troškove prvog doseljenja: 700 evra
-Mjesečnu naknadu: 368 evra
-Besplatnu hranu
-Oslobađanje plaćanja školarine
-Besplatne knjige (i za učenje grčkog)
-Besplatnu medicinsko-farmaceutsku njegu u državnim bolnicama.

Naglašava se da stipendija ne pokriva moguću školarinu za postdiplomske studije.

Obrasci zahtjeva

-Osnovne studije

-Poslediplomske studije

Top