Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

Πολιτικές Σχέσεις

Το γεγονός ότι και οι δύο χώρες είναι εταίροι στην Ε.Ε. αλλά και η κοινή μεσογειακή τους ταυτότητα, καθώς και η σημαντική ναυτική παρουσία τους, αποτελούν συστατικά της επιτυχούς συνεργασίας τους σε διμερές επίπεδο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών. Στη Μάλτα η ελληνική ομογένεια είναι ολιγάριθμη.