Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Πολιτικές Σχέσεις

Το γεγονός ότι και οι δύο χώρες είναι εταίροι στην Ε.Ε. αλλά και η κοινή μεσογειακή τους ταυτότητα, καθώς και η σημαντική ναυτική παρουσία τους, αποτελούν συστατικά της επιτυχούς συνεργασίας τους σε διμερές επίπεδο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών. Στη Μάλτα η ελληνική ομογένεια είναι ολιγάριθμη.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση