Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Επίδοση Δικογράφων

Αστικά και ποινικά δικόγραφα μπορούν να διαβιβαστούν για επίδοση από και προς τις ελληνικές αρμόδιες Δικαστικές Αρχές μέσω της Ε3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και εν συνεχεία του Προξενικού Γραφείου από και προς τους εμπλεκόμενους Έλληνες πολίτες.

Σημειώνεται ότι, μολονότι το Προξενικό Γραφείο μεριμνά για την επίδοση δικογράφων σε Έλληνες στο Μαυροβούνιο, η παραλαβή του επιδιδόμενου δικογράφου δεν είναι υποχρεωτική από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται και ως εκ τούτου η διαδικασία επίδοσης δεν είναι πάντα αποτελεσματική.

Επίσης, μέσω του Προξενικού Γραφείου και εν συνεχεία της Ε3 Διεύθυνσης του ΥΠΕΞ διαβιβάζονται μαυροβουνιακά δικόγραφα.
Σημειώνεται ότι τόσο η Ελλάδα όσο και το Μαυροβούνιο έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης (1965) περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, ενώ μεταξύ των χωρών ισχύει η Συμφωνία μεταξύ της ΟΛΔ της Γιουγκοσλαβίας και του Βασιλείου της Ελλάδος περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 04 Αύγουστος 2014

Δείτε τα βίντεό μας στο Youtube Δείτε τις φωτογραφίες μας στο FlickrΣυνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση