Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Μετοικεσίες

Έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας

Το πιστοποιητικό μετοικεσίας χορηγείται για την εισαγωγή ατελώς μεταφορικού μέσου και οικοσκευής σε άτομα που επιστρέφουν για οριστική εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η χρήση του δικαιώματος ατελούς εισαγωγής μεταφορικού μέσου και οικοσκευής λόγω μετοικεσίας, μπορεί να γίνει μία μόνο φορά εφ΄ όρου ζωής και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια.

Βασικές προϋποθέσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού αποτελούν:

1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του.

2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά.

Δικαιολογητικά

1. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο)

2. Διαβατήριο (ισχύον και προηγούμενα)

3. Αποδεικτικά για την καταβολή φόρου εισοδήματος τουλάχιστον για τα τελευταία δύο έτη

4. Πιστοποιητικό μαυροβουνιακού Κτηματολογίου για την αγορά οικίας στο Μαυροβούνιο ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας των δύο τελευταίων ετών

5.  Αποδείξεις καταβολής ενοικίου και εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας για το διάστημα των δύο τελευταίων ετών

6. Πιστοποιητικό εργασίας των δύο τελευταίων ετών ή άλλα στοιχεία από τα οποία αθροιστικά προκύπτουν στενοί δεσμοί με το Μαυροβούνιο ανάλογα με την περίπτωση

7.  Δίπλωμα οδήγησης, αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος και άδεια κυκλοφορίας (σε περίπτωση που το όχημα συμπεριληφθεί στην οικοσκευή.

Το τέλος έκδοσης του Πιστοποιητικού Μετοικεσίας ανέρχεται σε 120€.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 01 Αύγουστος 2014

Δείτε τα βίντεό μας στο Youtube Δείτε τις φωτογραφίες μας στο FlickrΣυνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση