Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Πληρεξούσια

Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κανείς άλλο πρόσωπο (πληρεξούσιο) να τελέσει πράξη ή να προβεί σε ενέργεια οφείλει να έχει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία (άνω των 18 ετών).

Όποιος επιθυμεί να συντάξει πληρεξούσιο πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έγγραφα που αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του (όνομα, επώνυμο, τόπος και χρονολογία γεννήσεως, ονοματεπώνυμο γονέων).
Η σύνταξη και υπογραφή του πληρεξουσίου γίνεται κατόπιν ραντεβού για τον καθορισμό ημέρας και ώρας. Για τη διευκόλυνση του ιδίου, παρακαλείται ο αιτών να αποστέλλει το κείμενο του πληρεξουσίου εγγράφου σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (Word document) στο e-mail τουλάχιστον μία ημέρα πριν την καθορισμένη ημερομηνία υπογραφής.
Στην περίπτωση που  ο εντολέας αγνοεί την ελληνική γλώσσα απαιτείται η συνδρομή μεταφραστή, ο οποίος συνυπογράφει το πληρεξούσιο έγγραφο.  Το μεταφραστικό κόστος καταβάλλεται απευθείας στον μεταφραστή. Για τον κατάλογο των επίσημων μεταφραστών, πατήστε εδώ
Το κόστος για τη σύνταξη του πληρεξουσίου ανέρχεται σε 50 € ανά φύλλο. Το πρωτότυπο πληρεξούσιο τηρείται στο αρχείο συμβολαιογραφικών πράξεων του Προξενικού Γραφείου και ο εντολέας μπορεί να λαμβάνει τον αριθμό των αντιγράφων που επιθυμεί. Το κόστος για κάθε αντίγραφο ανέρχεται σε 10 € ανά φύλλο.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 04 Αύγουστος 2014

Δείτε τα βίντεό μας στο Youtube Δείτε τις φωτογραφίες μας στο FlickrΣυνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση