Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ληξιαρχικές Πράξεις

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Τα εν ισχύ διαβατήρια ή αστυνομικές ταυτότητες και των δύο νεόνυμφων.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στην Ελλάδα, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι Έλληνες πολίτες (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).
  • Αυτοπρόσωπη παρουσία των νεονύμφων, προκειμένου να δηλώσουν το γάμο.

Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δήλωση γάμου γίνεται αυθημερόν.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Εν ισχύ διαβατήρια ή οι αστυνομικές ταυτότητες και των δύο γονέων.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα από τον Δήμο στην Ελλάδα (όπου θα εμφαίνεται ο γάμος, εφόσον έχει γίνει). Δεν πρέπει να είναι παλαιότερο των 6 μηνών.
  • Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενικό Γραφείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα γονέως για την δήλωση της γέννησης. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του τέκνου δεν είναι απαραίτητη.

Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δήλωση γέννησης γίνεται αυθημερόν.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Ελληνικό διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα του αποβιώσαντος.
  • Πιστοποιητικό δημοτολογικής κατάστασης του Ελληνικού Δήμου στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο αποβιώσας (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).
  • Εν ισχύ διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα του προσώπου που δηλώνει το θάνατο.

Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δήλωση θανάτου γίνεται αυθημερόν.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ:

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης, δημοτολογικής κατάστασης) από τον Δήμο στην Ελλάδα, το Προξενικό Γραφείο δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ύστερα από συμπλήρωση σχετική αίτησης στα γραφεία του Προξενικού Γραφείου

Το κόστος σύνταξης ληξιαρχικής πράξης ανέρχεται σε 10 ευρώ. Για τη χορήγηση αντιγράφων καταβάλλονται 10 ευρώ για κάθε αντίγραφο.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 01 Αύγουστος 2014

Δείτε τα βίντεό μας στο Youtube Δείτε τις φωτογραφίες μας στο FlickrΣυνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση