Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Πολιτικές Σχέσεις

Οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ και συνεργάζονται στενά και στο θεσμικό πλαίσιο σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΟΧ.